Menú
Qui Som

La Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB), de naturalesa civil, va ser constituïda per l’Associació Autonòmica Educació i Gestió en el mes de març de l’any 2008. 

 

Finalitats 

  1. Assumim les responsabilitats de la Titularitat en aquells col·legis que s’incorporin a la FECIB. Per això, comptam amb la col·laboració de persones que entenen la seva professió com una vocació al servei de l’ensenyament, participant de la missió evangelitzadora de l’Església. 

  1. Impulsam la formació integral dels alumnes a la llum dels valors de l’Evangeli. 

  1. Estimulam la vocació d’educador cristià del professorat dels nostres centres. 

  1. Gestionam i mantenim centres educatius així com centres culturals, de convivència o esportius que desenvolupin activitats escolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure, sempre i quan aquests centres tenguin un ideari o caràcter propi catòlic, d’acord amb la legalitat educativa. 

  1. Ens dirigim a tots, preferentment a les persones desfavorides econòmicament o socialment. 

  1. Assessoram les Titularitats dels centres educatius que ho sol·licitin i oferim la nostra experiència per trobar alternatives de futur per als seus centres. 

  1. Establim i mantenim el caràcter propi catòlic en el context de la legislació vigent en cada moment, fent ús de la facultat d’establir i mantenir el caràcter propi catòlic dels nostres centres. 

 

Organigrama